DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
             W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ
         Pani Bożena Łukasik-Jędrzejewska


Dane kontaktowe:
tel.: 46/831-81-43
mail:

Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ja na zewnatrz.
Do zadań dyrektora nalezy w szczególności:

  • planowanie i kontrola działalności Biblioteki,
  • wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (tj. regulaminów, zarządzeń, poleceń, upoważnień)
  • wykonywanie czynności pracodawcy w roumieniu przepisów Kodeksu Pracy
  • zapewnienie Bibliotece oraz Filii odpowiednich warunków do funkcjonowania
  • nadzór nad budżetem Biblioteki i jego własciwa realizacja
  • sprawowanie nadzowu nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 733

Utworzono dnia: 17.05.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.04.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki DYREKCJA

29.04.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki DYREKCJA

29.04.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Dyrekcja