Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści niedostępne
 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • - zdjęcia nie posiadają opisów meta,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Wyłączenia
 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Łukasik-Jędrzejewska.
 • E-mail: gbppm@o2.pl
 • Telefon: (46) 8318143

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska.

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony parkingu - wejście/wjazd od ul. Konstytucji 3-go Maja.
 • Wejście główne ma stopnie i schody.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku brak oznaczeń brajla, nie ma ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

1.Budynek: Biblioteka w Bartnikach - filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej. ul. Miodowa 47, 96-332 Bartniki.

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony ulicy Miodowej. (teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach)
 • Wejście główne ma stopnie i schody.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście na teren kompleksu jest zabezpieczone bramkami.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku brak oznaczeń brajla, nie ma ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny