Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować co się z dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych.

Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że przychodząc do Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej i Filii Bibliotecznej w Radziwiłłowie z/s. w Bartnikach w celu korzystania z naszych usług i przekazując nam w związku z tym swoje dane obdarowujecie nas Państwo olbrzymim kredytem zaufania. Pragniemy Państwa poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna zawsze przykładała i nadal przykłada szczególną uwagę do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych.

Nieustannie pracujemy nad tym, aby dane były przetwarzane w Bibliotece w sposób bezpieczny i transparentny.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) chcielibyśmy przekazać Państwu pełną informację na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informację w zakresie ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej będą dla Państwa czytelne i pomocne.

 
 Z poważaniem

Bożena Łukasik-Jędrzejewska

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej

 

 

 

 

 

 

 


1.Administrator Danych Osobowych: Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej z siedzibą przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, tel. (46) 831-81-43, e-mail: gbppm@o2.pl, w imieniu której działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem: •	drogą tradycyjną na adres: ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, •	mailowo: gbppm@o2.pl •	telefonicznie: 46/ 831-81-43 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), tj. p. Tomasz Szwed z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych tel. pod nr 730-567-007 lub wysyłając maila na adres: tomasz.szwed@cbi24.pl 3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia, czyli Pani/Pana zgody w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, mianowicie: •	obsługi użytkowników Biblioteki, •	zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, •	dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, •	prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, •	promocji na zewnątrz działań prowadzonych przez Bibliotekę (wizerunek) - art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych tj.: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych Pani/Pana dane osobowe w związku z udostępnieniem lub wypożyczeniem materiałów bibliotecznych, komunikowaniem się z Czytelnikiem oraz opracowywaniem statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia. 5. Odbiorcy Twoich danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą: a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych, w tym Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz firma windykacyjna. b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej. 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: •	prawo dostępu, •	prawo sprostowania oraz usunięcia danych, •	prawo ograniczenia ich przetwarzania, •	prawo do ich przenoszenia, •	prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, •	prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Dostęp do danych osobowych jest możliwy w siedzibie głównej Biblioteki lub w filii – w zależności od miejsca, w którym dane osobowe zostały złożone.. 7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. 8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny